Визначити поняття. 1. Господарська діяльність; підприємницька діяльність; фінансова діяльність;

1. Господарська діяльність; підприємницька діяльність; фінансова діяльність; банківська діяльність; бюджетна система; податкова система.

2. Майно; товар; продукція; послуга; цінні папери; підакцизний товар; марки акцизного збору; контрольні марки; приватизаційні папери.

3. Валюта; дорогоцінні метали; дорогоцінне каміння.

4. Податки; збори (обов’язкові платежі); відомості; банківська таємниця; комерційна таємниця.

5. Фіктивне підприємництво; легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом; банкрутство; фінансова неспроможність; шахрайство з фінансовими ресурсами; емісія.

6. Суб’єкт господарювання; суб’єкт підприємницької діяльності; юридична особа; підприємець; банкір.

Література

1. Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. Навчальний посібник.- К.: «Юрисконсульт» 2006.- 342с.

2. Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального права / Переднє слово В.О.Навроцького / МВС Визначити поняття. 1. Господарська діяльність; підприємницька діяльність; фінансова діяльність; України.- Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2010.-952с.

3. Берзін П., Стрижевська А. Питання про сукупність злочинів та цивільних деліктів, що пов’язані з порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності/ Матеріали ХІ регіональної наук.-практ. конференції. 2005.-С.324-330.

4. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення: монографія.-К.: Дакор,2009.- 736с.

5. Митне законодавство: Зб. нормат.-прав. актів.- К.: Істина, 2007.-424с.

Лекція 6. Проблеми кваліфікації злочинів з урахуванням юридичних ознак спеціального суб’єкта.

1. Спеціальний суб’єкт злочину: поняття, види, кримінально-правове значення.

2. Вплив юридичних ознак спеціального суб’єкта на кримінальну відповідальність та покарання.

3. Особливості кваліфікації злочинів, вчинених спеціальним суб’єктом Визначити поняття. 1. Господарська діяльність; підприємницька діяльність; фінансова діяльність;.

Семінарське заняття.

1. Поняття та види спеціальних суб’єктів злочинів за КК України та кримінальним законодавством зарубіжних держав.

2. Нормативне та наукове визначення ознак спеціальних суб’єктів злочинів.

3.Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених спеціальним суб’єктом.

Завдання для самостійної роботи.

1. Дослідити питання: суб’єкти кримінального права; суб’єкти кримінально-правових відносин; суб’єкт злочину; особа, що вчинила суспільно-небезпечне посягання; юридична особа.

2. Визначити спеціального суб’єкта: за соціальними та юридичними ознаками; за фізичними (фізіологічними) властивостями; родинними, службовими та іншими ознаками; за конструктивними та кваліфікуючими ознаками; за ознаками пом’якшуючими або обтяжуючими покарання.


documentaceewgn.html
documentacefdqv.html
documentaceflbd.html
documentacefsll.html
documentacefzvt.html
Документ Визначити поняття. 1. Господарська діяльність; підприємницька діяльність; фінансова діяльність;